โครงการรับนักศึกษาฝึกงาน


 
              รับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
               ดูรายละเอียดและสอบถามข้อมูลได้ที่
               โทร. 02-2093000 ต่อ 3704
               โทร. 090-8801257

Email : gh.hr@pbplc.co.th

Facebook : @job.saboten

Line ID : hr.saboten